Omdat Los Cachorros de ANBI-status heeft, kunt u uw donatie volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een vaste periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. Uw gift wordt direct voor 100 % aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van de gift of uw inkomen. U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het werk van Los Cachorros. Op deze manier kan Los Cachorros nóg meer betekenen voor de straatkinderen in Ayacucho.

Het laten vastleggen van een periodieke schenking is heel eenvoudig.

Download hier de formulieren en stuur deze ingevuld naar:
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3800 AM  Utrecht

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar u terug voor uw administratie.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239