De nachtopvang is de 2e fase in de hulpverlening. In de nachtopvang kunnen straatkinderen terecht voor bescherming en worden zij voorzien in hun basisbehoeften door het bieden van onderdak, een douche en een maaltijd. Toegang tot de nachtopvang is laagdrempelig. Vanaf 19u tot 7uur de volgende ochtend kunnen de kinderen bij de nachtopvang terecht.

Door het stellen van regels probeert Los Cachorros de kinderen kennis te laten maken met de normen en waarden van een 'normaal'huishouden. De kinderen wassen hun eigen kleding en voeren corveetaken uit. Ze leren stap voor stap wat het inhoudt om voor zichzelf en anderen te zorgen. Daarnaast nemen de kinderen deel aan de dagactiviteiten van het straatwerk, zoals handvaardigheid of sport.

De maatschappelijk werkster en psychologe bregen in deze fase de situatie van de familie in kaart. De hulp aan deze kinderen vraagt om structurele antwoorden waarbij de families van deze kinderen een belangrijkerrol spelen. Straatkinderen komen uit disfunctionele gezinnen. Los Cachorros streeft er naar om de kinderen na verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun familie, mits dit mogelijk is. Daarom wordt de familie vanaf dag 1 betrokken in bij dit proces.

Verblijf in de nachtopvang is tijdelijk. Een kind kan vanuit de nachtopvang terugkeren naar zijn familie of doorstromen naar de permanente opvang, als de gezinssituatie ernstig verstoord is.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239