Kinderen uit de nachtopvang kunnen doorstromen naar de permanente opvang. In deze opvang verblijven straatkinderen, die meer structuur en regelmaat in hun leven aankunnen en die (nog) niet kunnen terugkeren naar huis. Los Cachorros biedt ook onderdak aan kinderen uit risicovolle huiselijke omstandigheden, die door de lokale kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

De permanente opvang kenmerkt zich door intensieve en persoonlijke zorg. Er kunnen maximaal 12 kinderen terecht. Los Cachorros wil door middel van een kleine leefgroep het normale gezinsleven nabootsen. De kinderen leren met elkaar samen te leven. In deze fase gaan de kinderen naar school en krijgen dagelijks huiswerkbegeleiding.  Er is ruimte voor spel en ontspanning en de kinderen verwerven nieuwe vaardigheden door middel van sociaal-educatieve vorming en technisch-productieve workshops. Dit vergroot hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. De maatschappelijk werkster tracht in deze fase de relatie tussen ouder en kind te verbeteren. Er worden huisbezoeken afgelegd en het kind mag in de weekenden naar huis.

De meeste kinderen hebben onverwerkte trauma’s en zijn op emotioneel vlak zeer beschadigd. De psychologe heeft wekelijks gesprekken met het kind om het te begeleiden in zijn of haar emotionele ontwikkeling. Tevens komen de ouders op bezoek voor gezinstherapie.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239