Los Cachorros streeft er naar om de kinderen met hun familie te herenigen, mits dit mogelijk is. Een kind heeft namelijk het recht om in een gezonde familie op te groeien. Zowel het kind als familie worden intensief voorbereid op deze nieuwe fase in hun leven.

Voor een aantal kinderen is het niet mogelijk om naar huis terug te keren, omdat de gezinssituatie ernstig verstoord is of omdat de ouders uit beeld zijn verdwenen. Voor deze kinderen wordt naar een andere oplossing gezocht, zoals begeleid kamerwonen of een pleeggezin.

Los Cachorros zorgt voor begeleiding en ondersteuning van oud-bewoners, die inmiddels op zichzelf wonen of weer naar hun familie zijn teruggekeerd.

De maatschappelijk werkster bezoekt hen regelmatig en de oud bewoners en hun familie kunnen bij de psychologe terecht voor oriëntatie en advies. De deur van Los Cachorros staat altijd open.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239