Over ons

Van links naar rechts: Hans, Lenny, Alanya, Monique, Max en Oscar

De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, werving van fondsen en vrijwilligers, voorlichting en publiciteit. Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting.

Documentatie

Bestuursleden

Lenny van den Brink, Voorzitter

Ik ben bij dit bijzondere werk betrokken geraakt omdat onze jongste dochter als vrijwilligster bij Los Cachorros heeft gewerkt. We hebben haar daar bezocht en ik was erg onder de indruk van de grote inzet van iedereen. Het is meer dan opvangen en bieden van een slaapplek. De, meestal verslaafde, kinderen worden letterlijk uit de goot gehaald en krijgen de kans hun leven een andere richting te geven.

We zijn een paar keer terug geweest in Ayacucho en steeds weer zag ik wat Los Cachorros voor de kinderen betekent. En voor hun ouders, want voor de thuissituatie is ook structureel aandacht. Los Cachorros doet veel aan voorlichting en preventie. Het is hard werkenom de kinderen een nieuwe toekomst te geven en om de financiën bij elkaar te blijven krijgen. Vanuit mijn werk en ander vrijwilligerswerk heb ik ervaring met fondsenwerving, met organisatie en met leiding geven. Ik zet me daarom graag in om vanuit Nederland het werk van Alanya in Peru te ondersteunen. Zodat we met zijn allen het motto van Los Cachorros waarmaken: Een veilig thuis voor kinderen.

Monique Sonnevelt, Penningmeester

Ik ben Monique Sonnevelt en ik woon met mijn man Jeroen en twee katten in Utrecht. Tijdens mijn studie Culturele Antropologie ben ik geïnteresseerd geraakt in Latijns-Amerika en heb ik daar een aantal keer veldonderzoek mogen doen.

Intussen heb ik een baan als testmanager bij een bank. Ik voelde de behoefte om ook weer iets op te pakken waarin mijn affiniteit met Latijns-Amerika terugkomt. Als penningmeester bij Los Cachorros kan ik zo mijn ‘ei’ zeker kwijt.

Hans van Kesteren, Bestuurslid Fondsenwerving

Ik ben getrouwd, gepensioneerd en heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben namens de Van Kesteren Foundation lid van het bestuur en probeer op verschillende manieren zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het belangrijke werk van Alanya in Ayacucho.

De Van Kesteren Foundation is in Zwitserland opgericht en ondersteunt goede doelen in kleinschalige projecten in de derde wereld, o.a. in Malawi, Honduras, Burkina Faso, Brazilië en Peru. Dit met in achtneming van de millenniumdoelstellingen, zoveel als mogelijk gericht op weeskinderen en straatkinderen. De foundation richt zich op goede doelen die géén kosten van verwerving uit fondsenwerving in rekening brengen en die continuïteit voor de speciaal geselecteerde projecten waarborgen.
De Foundation wil bereiken, dat met de geselecteerde projecten een meerjarig contract wordt afgesloten en een zodanig contact ontstaat, dat er sprake is van een gevoelsband. Wij willen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om deze kinderen toekomstperspectief te bieden door een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken.

Oscar Kolenberg, Bestuurslid Vrijwilligerswerk

Ik ben 24 jaar en woon in Nijmegen. Hier rond ik mijn studie Maatschappelijk werk en dienstverlening af. In het kader van deze studie werkte ik tien maanden bij Los Cachorros in Ayacucho.

Terug in Nederland wilde ik mijn affectie voor Los Cachorros en mijn bewondering voor het werk van Alanya inzetten voor Los Cachorros in Nederland. Toen de functie van vrijwilligerscoördinator beschikbaar kwam in het bestuur, leek mij dit de perfecte invulling voor mijn drang om actief te blijven voor de organisatie.

Als oud-stagiaire weet ik veel over het reilen en zeilen van het werk van Los Cachorros. Deze kennis zet ik in bij het werven van nieuwe vrijwilligers en voor de besluiten die genomen worden in het bestuur. De kinderen en het personeel van Los Cachorros staan voor mij altijd centraal.

Samira Racdu, Secretaris

Ik ben Samira. Tijdens mijn studie heb ik veel gereisd en bij terugkomst wilde ik graag iets goeds terug doen voor de wereld. Uiteindelijk ben ik bij Los Cochorros betrokken geraakt en enthousiast geworden!

Het is mooi om te zien wat Los Cachorros allemaal kan betekenen voor de straatkinderen in Ayacucho en ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Vanuit Nederland ondersteunen we hen natuurlijk zo veel als mogelijk. Mijn taak is het (mede) organiseren van activiteiten om anderen ook (net zo) enthousiast en betrokken te krijgen bij Los Cachorros.