Over weeshuistoerisme

Los Cachorros en weeshuistoerisme, wat heeft het met elkaar te maken?

De afgelopen tijd is er regelmatig negatieve aandacht in kranten en tijdschriften verschenen over weeshuizen in ontwikkelingslanden. Zo zouden kinderen uitsluitend in weeshuizen worden geplaatst om vrijwilligers te lokken die geld inbrengen waarmee personeel en families van de kinderen vervolgens in hun levensonderhoud voorzien. Het zou niet om wezen gaan maar om kinderen van arme families die op deze manier zorg dragen voor hun inkomsten.

Hoe zit dat nu bij Los Cachorros?

Het opvanghuis van Los Cachorros staat in Ayacucho in Peru. Ayacucho was in de jaren ‘80 en ’90 de plaats van waaruit het Lichtend Pad haar guerrillastrijd tegen de Peruaanse regering begon. Veel gezinnen in Ayacucho zijn door deze strijd ontwricht en velen kampen met oorlogstrauma’s. Er vindt veel huiselijk geweld plaats en het gebruik van alcohol en drugs is er relatief hoog. Dat heeft tot gevolg dat veel kinderen niet onder normale omstandigheden kunnen opgroeien.

Veilige opvang

Los Cachorros wil enerzijds voor deze kinderen een eerste veilige opvang bieden maar zet zich anderzijds sterk in voor hereniging van de kinderen met hun gezinnen. Door middel van voorlichting, psychologische en sociale hulp binnen de families wordt er structureel gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen kind en gezin.

Professioneel

Los Cachorros werkt met een vaste kern van professionals. De organisatie staat al vanaf de oprichting onder leiding van directrice Alanya Santa Cruz. De medewerkers zijn Peruaans. Als benodigde expertise in Peru schaars voor handen is, denk daarbij bijvoorbeeld aan kinderpsychologie, dan wordt ook in Europa geworven. Voorwaarde daarbij is dat nieuwe functionarissen de Spaanse taal goed beheersen.

Stagiairs, vrijwilligers en hechtingsproblematiek

Ook van stagiairs en vrijwilligers wordt verwacht dat ze Spaans spreken én dat ze minimaal zes maanden blijven met voorkeur voor een jaar. Ze maken slechts een heel klein deel uit van de staf. Door met een groot aandeel vast personeel te werken worden de mutaties in de staf zo beperkt mogelijk gehouden. Daarmee probeert Los Cachorros hechtingsproblemen bij de kinderen te voorkomen. Dit is wezenlijk anders dan bij de in de artikelen genoemde weeshuizen waar de kinderen om de paar weken te maken krijgen met andere begeleiders en verzorgers.

Bijdrage

Van vrijwilligers en stagiairs wordt een financiële bijdrage verwacht. We vragen hen een inzamelingsactie te houden. Daarmee verhogen we de betrokkenheid van de vrijwilligers en hun omgeving bij het werk van Los Cachorros. De hoogte van de bijdrage is niet vastgesteld en hangt af van het individuele succes van de vrijwilliger in de inzamelingsactie.  Van de eigen bijdrage mag de stagiair 50 % zelf binnen het project bestemmen en de andere 50 % wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Op het geheel aan baten gaat het om een zeer gering bedrag, ongeveer 3%.

Kennis en vaardigheden

Vrijwilligers en stagiaires brengen Los Cachorros méér dan hun tijd en energie. Ze brengen ook hun kennis en vaardigheden mee. De staf in Ayacucho staat daar open voor en gebruikt die kennis en vaardigheden om de kwaliteit van de opvang continue te verbeteren. Het is dus een win-win situatie.

Planmatig handelen

Het bestuur van Los Cachorros stelt periodiek een strategisch beleidsplan op. Staf en vrijwilligers zetten zich planmatig in om de doelen uit dit plan te realiseren. Er is dus zeker geen sprake van willekeurige inzet.

Als bestuur zijn we er van overtuigd dat we ons inzetten voor een goede zaak. De middelen van onze donateurs worden voor meer dan 95 % ingezet in Peru. Stagiairs en vrijwilligers helpen op bescheiden schaal mee om onze doelen ter plaatse te kunnen realiseren. Gezien de manier waarop we met hen samenwerken zouden we niet zonder hen willen.