Ons werk in Peru

Over ons werk in Peru

Stichting Los Cachorros richt zich op kinderen in risicosituaties tussen de 8 en 18 jaar. De kinderen hebben door gebrek aan hygiëne, beschermende kleding en ondervoeding vaak een slechte fysieke gezondheid. Veel van deze kinderen hebben huidinfecties vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin ze leven. Door lijmsnuiven en cocaïnegebruik zijn hun luchtwegen en hersenen aangetast. Bovendien hebben zij een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen als gevolg van hun vroege seksualiteit en seksueel misbruik. Daarbij komt dat deze kinderen door constante marginalisatie en afwijzing van zowel familie als de maatschappij en uitsluiting van alle sociale netwerken emotioneel vaak zeer beschadigd zijn.

Door structurele beperkingen moeten veel families een dagelijkse strijd leveren om te overleven. Sommige kinderen belanden op straat, omdat de ouders niet meer in staat zijn om hen te onderhouden. Het zijn echter niet alleen structurele beperkingen die verantwoordelijk zijn voor het (voort)bestaan van straatkinderen, ook sociaal-culturele factoren spelen een belangrijke rol.

Zolang zaken als alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie; geweld een gangbare methode is voor het opleggen van discipline; en het machismo zich uit in achterstelling en mishandeling van vrouwen en kinderen, zullen kinderen in extreme situaties definitief naar de straat vertrekken.

Op straat komen de kinderen al snel in aanraking met kleine criminaliteit en drugsgebruik om het harde straatleven het hoofd te bieden. Straatkinderen leven in zeer onhygiënische omstandigheden en seksueel misbruik komt op grote schaal voor. Daarnaast krijgen deze kinderen dagelijks te maken met afwijzing en marginalisatie.

Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp educatie en toegang tot de gezondheidszorg begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

Een veilig (t)huis

Opvanghuis Los Cachorros biedt een veilige thuishaven, waarin straatkinderen en kinderen uit risicosituaties kunnen opbloeien tot zelfverzekerde adolescenten. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!

We richten ons op de volgende onderdelen:

  • Voorlichting
  • Straatwerk
  • Nachtopvang
  • Permanente opvang
  • Terugkeer naar huis