Over Los Cacharros

Los Cachorros in het kort
De Nederlandse moederorganisatie van Los Cachorros (met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers) richt zich op het genereren van de financiële middelen die nodig zijn voor het werk in Peru.

Door het kleinschalige en resultaatgerichte karakter van de organisatie is er nauwelijks sprake van ‘overhead’ en is zeer transparant hoe het geld wordt besteed.

Los Cachorros wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling, met mensen uit de politiek, openbaar bestuur, bedrijfsleven en de culturele sector.

Daarnaast is Los Cachorros in het bezit van het CBF certificaat voor kleine goede doelen en het ANBI label (Algemeen Nut Beogende Instelling).