Onze doelen

Doelgroep

We richten ons op de opvang van de moeilijkste groep; straatkinderen van 6 tot 18 jaar die permanent op straat leven. Los Cachorros doet ook veel aan preventie en richt zich daarom ook op de broertjes, zusjes en ouders van deze straatkinderen en op andere kinderen in dezelfde leeftijd, die in hoogrisico-situaties leven om op straat terecht te komen.

Projecten 2017 – 2020

1. Project ‘Van pionieren naar een duurzame toekomst 2017 – 2020

’ Los Cachorros is inmiddels een begrip in Ayacucho. Kinderen, ouders, scholen en instanties weten Los Cachorros te vinden. Het aantal kinderen dat permanent wordt opgevangen zit in de lift. Daar is een extra groepsleider voor nodig. Ook vraagt de groei van de organisatie meer van de directrice. Zij wil zich meer kunnen toeleggen op het opbouwen van relaties binnen Ayacucho en het begeleiden van het personeel. Om daar tijd voor vrij te maken is een administratieve kracht of office-manager noodzakelijk. Voor is project is jaarlijks € 9.000 nodig.

2. Project ‘Terug naar de familie 2017 – 2020’

Er moet structureel iets aan de thuissituatie veranderen, willen de kinderen weer in een psychische en fysieke gezonde leefomgeving terug kunnen komen. Onderzoek van een stagiair in 20151 wees uit, dat de ouders de oorzaken van het probleemgedrag van hun kinderen buiten zichzelf leggen en de neiging hebben het verbeteren alleen bij Los Cachorros neer te leggen. Los Cachorros gaat daarom met gezinstherapie de ouders bewust maken van hun bijdrage aan de situatie en hen helpen hier verandering in aan te brengen. Hiervoor is het nodig dat er een tweede psychologe wordt aangesteld. Om dit te kunnen uitvoeren is jaarlijks € 10.000 nodig.

3. Project ‘Extra Straatwerk 2017 – 2020’

De opvang en begeleiding door Los Cachorros gun je aan meer straatkinderen in Ayacucho. We willen een tweede straatwerker aanstellen, zodat er nog meer kinderen bereikt kunnen worden en er met hen een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Door de activiteiten en het hulpaanbod van het straatwerk zijn de kinderen afgeleid van de verleidingen en invloeden van de straat en worden zij gestimuleerd om zich bezig te houden met constructieve activiteiten als educatieve vorming, sport, handenarbeid en vakopleidingen. Ook zal er met een extra straatwerker meer aandacht en tijd besteed kunnen worden aan het werken met de families van straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties, zie Project ‘Terug naar de familie. We willen ook meer aandacht kunnen besteden aan de jongeren in de gevangenis. De straatwerker geeft workshops in de gevangenis aan jong volwassenen met als doel ze sterker te maken voor hun terugkeer in de maatschappij. Hoe meer van deze workshops hoe beter. Tot dusver worden de jongeren slechts eens per drie maanden bezocht. Om dit te kunnen uitvoeren is jaarlijks € 6.000 nodig.

4. Project ‘Voorkomen is beter 2017 – 2020’

Leven in een onveilige en onstabiele gezinssituatie is psychisch en fysiek ongezond, maar leven op straat biedt ook geen enkel perspectief en maakt de problematiek alleen maar groter. Los Cachorros wil daarom voorkomen dat kinderen op straat belanden en gezinnen begeleiden in een gezondere en positievere omgang met elkaar. We gaan huisbezoeken brengen aan gezinnen in risico-situaties en hen met workshops over gezond wonen, veilig gezinsleven en positief opvoeden helpen hun situatie te verbeteren. Ook gaan we voorlichting geven op scholen. Voor is project is jaarlijks € 4.000 nodig.

5. Project ‘Uitjes en extra’s 2017 – 2020’

Je krachten meten, proberen te winnen, leren tegen je verlies te kunnen, lekker lachen en ontspannen. Voor de meeste Nederlandse kinderen heel gewoon, voor de kinderen van Los Cachorros niet. Met uitstapjes, kampeerweekends, sportieve wandelingen, allerlei sporten en spellen in het plaatselijke stadion, het vieren van verjaardagen en speldagen wil Los Cachorros de kinderen andere ervaringen laten opdoen, hun gevoel van eigenwaarde en sociale weerbaarheid vergroten en hen technieken van verschillende sporten aanleren. Jaarlijks zijn de kosten hiervoor € 2.500

6. Project ‘Gezondheid 2017 – 2020’

De kinderen hebben een slechte gezondheid en slechte gebitten. We zorgen voor medische consulten, behandelingen en medicijnen, SOA-tests en voorlichting. We willen de gezinnen van herkomst en de hoogrisico gezinnen in huisbezoeken helpen de hygiëne en de persoonlijke verzorging te verbeteren. We houden samen met andere organisaties een jaarlijkse Gezondheidsdag. Om dit te kunnen realiseren is er jaarlijks € 3.500 nodig.

7. Project ‘Educatie 2017 – 2020’

Veranderen begint bij bewustwording en educatie. De kinderen in de permanente opvang gaan weer naar school of worden hierop voorbereid via de interne school. Voor hen zijn schooluniformen, boeken en andere schoolspullen nodig. Voor de kinderen die een vakopleiding volgen zijn de praktijkmaterialen nodig. De straatwerker gaat werken met een mobiele school. Die bevat materialen om op straat educatieve spellen en groepsactiviteiten te doen als start van een leerproces en vergroten van het zelfvertrouwen. In de gaarkeukens komen straatkinderen en kinderen uit de risico-gezinnen. Los Cachorros geeft daar workshops om hen van hun situatie bewust te maken, hen voor te lichten over gezondheid en de risico’s van drugsgebruik en hen te stimuleren verbetering in hun situatie aan te willen brengen. Voor is project is jaarlijks € 8.000 nodig