Privacy Statement

Privacy-statement Stichting Los Cachorros

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Stichting Los Cachorros (hierna: Los Cachorros) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Los Cachorros is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Los Cachorros de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Los Cachorros verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Los Cachorros is statutait gevestigd te Utrecht, maar kent geen fysieke vestiging.

Contactgegevens:

Stichting Los Cachorros
Klaphekken 1a
5821 AR Vierlingsbeek
+31 (0)6 20 09 39 85
info@loscachorros.nl

Los Cachorros is een stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30168099.

Waarom verwerkt Los Cachorros uw persoonsgegevens?

Als u zich bij ons aanmeldt als donateur, vrijwilliger of stagiair dan registreren wij persoonsgegevens van u. Los Cachorros verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Los Cachorros verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Los Cachorros:

 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Los Cachorros te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Wilt u geen nieuwsbrief of e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Los Cachorros dan kunt u zich afmelden door te mailen naar:
communicatie@loscachorros.nl

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Los Cachorros alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Los Cachorros hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Los Cachorros waarbij Los Cachorros erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het beheer van leden-/donateursgegevens.

Website en Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Als u vaker op de website komt, verhoogt dit het gebruiksgemak voor u als bezoeker. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij u deze zelf doorgeeft. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Los Cachorros heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Los Cachorros.
 • Los Cachorros kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de beperkte groep van bestuursleden.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Los Cachorros.
 • Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt de uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Los Cachorros of wanneer Los Cachorros hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Los Cachorros sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van Los Cachorros gegevens verwerken.
 1. Geen commercieel gebruik.
 • Los Cachorros zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Los Cachorros bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven middels een e-mail aan info@loscachorros.nl.

Heeft u vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via penningmeester@loscachorros.nl of schriftelijk via onderstaand adres.

Stichting Los Cachorros
T.a.v. de Privacy Officer
Klaphekken 1a
5821 AR Vierlingsbeek

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 28 april 2021